بیماریهای مشترک بین انسان و دام

شناسایی و مقابله با بیماری مشمشه Glanders
May 7, 2015
جزوه اپیدمیولوژی یا اصول همه گیر شناسی
June 2, 2015

بیماریهای مشترک بین انسان و دام

بیماریهای مشترک، بیماریها یا عفونت هائی هستند که بین انسان و سایر حیوانات مهره دار در شرایط طبیعی منتقل می شوند. هدف از نام گذاری برخی از بیماریها تحت عنوان بیماریهای مشترک انسان و دام ( زئونوزها ) ایجاد یک مسئولیت حرفه ای مشترک بین پزشکان و دامپزشکان است که با همکاری در زمینه تحقیقات و کنترل این بیماریها می توان گامهای موثری در تامین بهداشت عمومی برداشت.

 

 

برای دانلود کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.