بیماری های غدد آنال

غده چربی یکی از رایج ترین تومور های خوش خیم در سگ ها است.مخصوصا سگ های پیر یا سگ هایی که وزن اضافه دارند ولی در سگ های جوان هم دیده می شود…

برای دانلود کلیک کنید

می 3, 2015

تومور های غدد آنال

غده چربی یکی از رایج ترین تومور های خوش خیم در سگ ها است.مخصوصا سگ های پیر یا سگ هایی که وزن اضافه دارند ولی در سگ های جوان هم دیده می شود… برای دانلود کلیک کنید