تراتوژن زائی داروها

تراتوژن زائی داروها به عوارض و اختلالاتی گفته می شود که داروها بر روی جنین می گذارند و سبب ایجاد مشکلات بر روی جنین شده که در نهایت موجب سقط جنین، مرده زائی و یا تولد نوزادان نارس می شود…

 

 

برای دانلود کلیک کنید

ژوئن 3, 2015

مصرف داروها در دوران بارداری

تراتوژن زائی داروها به عوارض و اختلالاتی گفته می شود که داروها بر روی جنین می گذارند و سبب ایجاد مشکلات بر روی جنین شده که در نهایت موجب سقط جنین، مرده زائی و یا تولد نوزادان نارس می شود…     برای دانلود کلیک کنید