درمان بیماری مشمشه

نامهای معمول بیماری مشمشه شامل equinia(اکوئینیا) ، malleus(مالئوس) و droes(دروس) می باشد ، دو فرم از این بیماری وجود دارد : زمانیکه لیژن ها بزرگ و بطور عمده در سوراخهای بینی ، عقده های زیرفکی و ریه ها مشاهده می شود glanders (مشمشه) نامیده می شود و هنگامیکه لیژن ها بر سطح اندامهای حرکتی یا بدن باشد farcy نامیده می شوند . ادامه این مقاله در داخل فایل PDF
تهیه : دکتر مسعود ثریابند

 

می 7, 2015

شناسایی و مقابله با بیماری مشمشه Glanders

نامهای معمول بیماری مشمشه شامل equinia(اکوئینیا) ، malleus(مالئوس) و droes(دروس) می باشد ، دو فرم از این بیماری وجود دارد : زمانیکه لیژن ها بزرگ و بطور عمده در سوراخهای بینی ، عقده های زیرفکی و ریه ها مشاهده می شود glanders (مشمشه) نامیده می شود و هنگامیکه لیژن ها بر سطح اندامهای حرکتی یا بدن باشد farcy نامیده می شوند . ادامه این مقاله در داخل فایل PDF تهیه : دکتر مسعود ثریابند دانلود مقاله مشمشه