اپیدمیولوژی ، علمی است که توزیع بیماری را در جمعیت بررسی می کند و عواملی که در ایجاد بیماری نقش دارند را مطالعه می نماید و در اصل از ٣ کلمه اپی به معنی روی ، دمی یا جمعیت و لوژی در مفهوم شناخت تشکیل یافته و به معنی شناخت روی جمعیت می باشد…

 

 

برای دانلود کلیک کنید

ژوئن 2, 2015

جزوه اپیدمیولوژی یا اصول همه گیر شناسی

اپیدمیولوژی ، علمی است که توزیع بیماری را در جمعیت بررسی می کند و عواملی که در ایجاد بیماری نقش دارند را مطالعه می نماید و در اصل از ٣ کلمه اپی به معنی روی ، دمی یا جمعیت و لوژی در مفهوم شناخت تشکیل یافته و به معنی شناخت روی جمعیت می باشد…     برای دانلود کلیک کنید